Ruvningstemperaturen har en viss inverkan på ruvningstiden, likaså vet man också att ett helt färskt ägg kläcks något snabbare än ett äldre. De antal dagar som anges  nedan är därför ett medeltal. 

 

 

Höns 

21 dagar 

 

 

Äggets olika faser 

 

1. Friskt ägg 

2. Obefruktat ägg efter ca en vecka (sk klarägg) 

3. Död grodd efter ca en vecka (observera ett mörkt sträck) 

4. Död grodd efter 1-2 veckor (observera mörk blodring) 

5. Dött foster efter ca två veckor (observera mörkt parti med klara kanter) 

6. Levande grodd efter ca en vecka (observera blodkärl i den sk "spindeln") 

7. Levande foster efter ca två veckor (observera blodkärl och mörkt parti) 

8. Levande foster efter ca tre veckor (hellt mörkt) för stor luftblåsa 

9. Dito med för liten luftblåsa 

10. Dito med lagom luftblåsa  

Hönan ruvar sina ägg i 20-21 dagar. Ägg som ruvats kortare tid kläcks inte ut, eftersom hönan stiger av äggen ca 3 dygn efter att första ägget har kläckts. 

 

Fostertillväxt 

Embryot utvecklas i groddskivan ovanpå äggulan. 

 • 38 timmar: Hjärtat har utvecklats så att dess pulserande rörelse kan ses.
 • 3:e dygnet: Början till vingar och benens utveckling
 • 4:e dygnet: Gulan genomträngd av små röda blodkärl, kärlen hämtar näring från gulan till fostret.
 • 4:e - 5:e dygnet: Fortsätter utvecklingen av de redan anlagda organen.
 • 6:e-7:e dygnet: Vingar och ben börjar utvecklas. Munöppningen börjar formas till en näbb och kroppens yta visar anlag för fjädrar.
 • 8:e dygnet: Fjäderanlaget syns tydligt.
 • 9:e dygnet: Fågelns konturer börjar ta form.
 • 13:e dygnet: Fjäderpapiller över hela kroppen. Hornfjäll och klor börjar utvecklas på fötterna.
 • 15:e dygnet: Skelettet är färdigutvecklat. Näbben har fått en hård spets, sk. äggtanden.
 • 19:e dygnet: Förbrukat det mesta av gulans näring som dras in i bukhålan, sk. gulesäcken.
 • 21:a dygnet: Kycklingen petar hål på skalhinnan för att nå luftblåsan, den börjar andas och när den är stark nog bräcker den skalet. När skalet är bräckt slutar navelcirkulationen.
 

 

Den mest kritiska perioden av ruvningen är mellan 18:e och 21:dygnet. Gulesäcken skall dras in ordentligt, kycklingen ska få hål på skalhinnan för att komma åt luftblåsan, den måste dessutom vara tillräckligt stark för att bräcka skalet. Ligger den då fel i ägget kan den inte komma åt luftblåsan. Luftfuktigheten är därför A och O de sista två-tre dagarna. Är luften för torr kan kycklingen torka fast i skalhinnan. Om luftfuktigheten varit för hög kan kycklingen drunkna och i luftblåsan kan det finnas för lite luft då luftblåsan är för liten.  

 

 • Spindel i ägg

  Tydlig spindel, lyst på dag 5.