Min maskin en COVINA SUPER 24M

För att få en lyckad kläckning ska man välja en plats där  rummet har en temperatur på mellan  +20° C - +25° C att ha äggkläckningsmaskinen på. Ett rent utrymme , väl luftat men utan luftdrag. Maskinen får ej stå i direkt solljus eller intill värmekällor.

Luftfuktigheten bör vara mellan 50% och 75%.

Rekommendation är att man har den i hemmet.

 

Placera kläckmaskinen på ett plant bord. Se till att kläckmaskinen är väl rengjord.

Kontrollera  att äggfacket är i rätt läge och att raderna med vaggor lutar fritt i båda riktningarna.

Fyll ena bassängen med ljummet vatten, långsamt så att det inte rinner över från bassängen.

Sätt på locket och starta maskinen, testkör och kontrollera temperaturen under 2 - 3 timmar innan du lägger i avelsäggen.

 

Maskinen är förinställd på +37,7° C,perfekt för alla arter av fåglar.

Önskar du högre eller lägre temperatur ändrar du uppåt eller neråt.

 

Rekommendation är att du vänder äggen minst 4ggr per dag. Rör handtaget försiktigt för att undvika att chocka äggen. Lämna aldrig handtaget i vertikalt läge (klockan 12).

 

Kontrollera vattennivån varje dag i bassängen, kika i öppningen. Fyll med rent och varmt vatten (+35° C- +40° C).

 

Föreslagen temperatur vid början av kläckningen är 37,7 °C

Föreslagen temperatur under de sista 3 dagarna före kläckning är 37,2°C.

 

Genomgång av äggen under äggkläckningstiden

 

Detta bör göras i ett mörkt rum med hjälp av en stark  ljusstråle.

För hönsägg rekommenderas en 1:a kontroll efter 8 dagar, 2:a kontroll efter 11dagar och en tredje kontroll vid 18 dagar.

 

Ta äggen individuellt från äggmaskinen och kontrollera dem omedelbart. Ägget kan hålla sig borta från äggmaskinen för max 2 minuter. Med lite erfarenhet och om du använder äggtestare kan du lysa äggen utan att lyfta dem. Lägg äggtestaren på varje ägg.

 

1:a kontrollen : Här ska du kunna se den sk spindeln. Blodkärlen. Obefruktade ägg kasseras.

Är du osäker på något ägg låt det ligga kvar till andra kontrollen.

 

2:a kontrollen : Du kommer att se ett nätverk av blodkärl vid punkten för ägget och embryot kommer se ut som en mörk fläck. Finns inga blodkärl har embryot dött.

 

3:e kontrollen : Normalt upptar embryot hela ägget därför ska blodkärlen inte längre synas. Luftcellen är stor. Om embryot inte fyller hela ägg, blodkärl fortfarande synliga, luftcellen är liten och äggvitan inte har använts betyder det att embryot är underutvecklat och ägget ska kasseras.

 

När det är tre dagar kvar till beräknad kläckning ska äggen tas bort från äggfacken, lägg dem på en filt medans du tar bort äggfacken och lägger dit gallerplastgolvet, se till att de två plasttungorna täcker den inre sidan av vattnet i öppningarna, så att kycklingarna inte kan falla i dem och drunkna.

Fördela äggen på gallret och stäng locket.

Fyll bägge bassängerna med ljummet vatten. Ställ in temperaturen på +37,2°C

OBS

-Vrid inte på äggen

-Öppna inte kläckmaskinen i onödan

-håll kycklingarna i kläckmaskinen i ca 12 timmar efter kläckning, de kan stanna i maskinen upp till 3 dagar.

 

 

 

Äggets olika faser

 

 

1. Friskt ägg 

2. Obefruktat ägg efter ca en vecka (sk klarägg) 

3. Död grodd efter ca en vecka (observera ett mörkt sträck) 

4. Död grodd efter 1-2 veckor (observera mörk blodring) 

5. Dött foster efter ca två veckor (observera mörkt parti med klara kanter) 

6. Levande grodd efter ca en vecka (observera blodkärl i den sk "spindeln") 

7. Levande foster efter ca två veckor (observera blodkärl och mörkt parti) 

8. Levande foster efter ca tre veckor (hellt mörkt) för stor luftblåsa 

9. Dito med för liten luftblåsa 

10. Dito med lagom luftblåsa  

Hönan ruvar sina ägg i 20-21 dagar. Ägg som ruvats kortare tid kläcks inte ut, eftersom hönan stiger av äggen ca 3 dygn efter att första ägget har kläckts.