• Många reden.

    Byggde reden av en bokhylla från Jysk.

  • Sandlåda.

    Sandlådan är en skottkärra.

  • Sittpinnar.

  • Litet hus för kycklingar

    Maskinkläckta kycklingars bo före de introduceras fritt med resten av flocken.