6. apr, 2016

Ankäggen kläcks !

Har nu på morgonen fått 3 små ällingar, får se om det blir fler, ligger 3 ägg till i kläckaren.