16. jun, 2016

Kycklinggänget

Mitt gäng med maskinkläckta kycklingar.

Engelsk Aracuana, Maran, Orpington, Sussex.