28. aug, 2017

6 st EA-kycklingar och 2 st AC-kycklingar fick hon fram, 8/9 ägg.