3. maj, 2018

Ägg till kläclaren

Har nu virkonat ägg till kläckaren. Startas med Brakelägg, Engelsk Araucanaägg och Barnevelderägg. På bilden Brakelägg och EA ägg.