18. maj, 2018

Guldbrakeltupp med höna

Nu dryga 6 veckor gamla. 

Upptäcker världen .