10. feb, 2019

Lyst ägg i kläckaren

Lyst ägg från mina Engelska Araucanor som låg i kläckaren , 

spindlat i alla , hoppas de klarar sig hela vägen.