18. feb, 2019

Barneveldertupp

har trott hela tiden att han har varit en höna men nu börjar sadelbehänget komma + spetsiga halskragen och större kam och slör. Första gången jag blir glad över att det är en tupp. Då har jag två hönor och en tupp 🙌